S.S.

YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ

BAŞKANLIĞI

 

 

SAYI   : 2020/                                                                                         10/01/2020

KONU : 39. Olağan Genel Kurulu              

                     Üye Çağrı İlanı

 

 

           Sayın Üyemiz,

 

 

           Kooperatifimizin 39 ncu Olağan Genel Kurulu 15.02.2020 Cumartesi günü saat 11.00’de aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere TRT  Genel  Müdürlüğü Yemekhanesi Or-an Sitesi Çankaya/ Ankara adresinde yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 nci toplantı 22.02.2020 Cumartesi günü aynı adreste, aynı saatte yapılacaktır.

 

                        Bilgilerinizi gereğini rica ederiz.

 

 

                                                                       Ümit ÇOŞKUN                     Yusuf ÇALIŞKAN

                                                                       Başkan Yardımcısı                   Başkan

 

 

      GÜNDEM  MADDELERİ :

 

 

1-      Açılış – Yoklama,

2-      Toplantı Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi, imza yetkilisinin belirlenmesi,

3-      Saygı Duruşu,

4-      2019 Yılı, Yönetim ve Denetim Kurul Raporları ile Bilanço ve Gelir-Gider Mali Tablolarının okunması, müzakeresi ve ibra edilmesi,

5-      2020 yılı için mevcut üye aidatı ile ikraz (kredi) limitlerinin alt ve üst sınırlarının üyelik hizmet yılına göre belirlenmesi, Yönetim Kuruluna uygulama yetkisinin verilmesi,

6-      Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi, süresi ile huzurhaklarının alt üst sınırının net olarak belirtilmesi,

7-      Kullanılan Perko üye takip program yazılımının güncellenmesi, programla ilgili danışmanlık sözleşmesi yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  

8-      2020 yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi,

9-      Dilek ve Temenniler,

10-  Kapanış.